اطلاعات مفید

راهنمای “به Pankow خوش آمدید” در چهار زبان مختلف موجود است.
این کار به نتیجه مطلوب رسیده است: در تابستان، دفتر منطقه نشریه به روز شده ای به نام “Welcome To Pankow” منتشر کرده است. این بروشور، لیست مهم ترین نقاط تماس برای تازه واردان در پانکو و برلین را فهرست می کند. این برنامه همچنین برای دانلود نیز به زبان های آلمانی، انگلیسی، اسپانیایی و عربی در دسترس است. بر روی  اینجا  کلیک کنید.