تمام چیزهای که شما در مورد ویروس کرونا باید بدانید؟

چقدر ویروس کرونا خطرناک است؟ چطور و از در کجا فرد به این ویروس مبتال می شود؟ چطور می توانم که خود و دیگران را در برابر این ویروس محافظت کنم؟ چی می توانید انجام دهید وقتی که خود را مریض احساس کنید؟ ...
ادامه مطلب ...

جلوگیری از سرایت ویروس کرونا

۰۱ تذکر مهم بهداشتی. نکات ساده ای که روزانه با رعایت آن خود و دیگران را محافظت می کنید ...
ادامه مطلب ...

چگونه دسترسی داشته باشم؟ اداره سوسیال(LAF ، (اداره امور مهاجرت (Auslanderbehörde ،(und Center Job Sozialamt

آیا سوپرمارکیت ها، مراکز خرید، دواخانه ها و کلنیک ها باز هستند؟ مکاتب، کودکستان ها، کورس های زبان، مکان های تفریحی و معابد و کلیسا ها چطور؟ ...
ادامه مطلب ...

دولت فدرال یک صفحه انترنتی به چند زبان را ایجاد نموده که در آن بیانیه ها و مباحث دولت در مورد ویروس كرونا را منتشر می شود.

شما می توانید در اینجا اعلامیه های مطبوعاتی صدراعظم داکتر انگلا مرکل را همراه با گفتگو ها و مکالمات وی با روسای دولت را به زبان های مختلف از جمله عربی و فارسی مطالعه یا گوش کنید.27 ...
ادامه مطلب ...

کرونا به راحتی برای کودکان توضیح داد

ویروس کرونا چیست؟ چگونه می توانم خود را محافظت کنم؟ این ویدیو را تماشا کنید، بعدا بیشتر می دانید ...
ادامه مطلب ...