کلاس های ورزشی برای کودکان و نوجوانان

.هر روز یک فیلم ورزشی جدید برای کودکان و نوجوانان ارائه می دهد ALBA Sport
.که برای آنها لذت بخش است و آنها را سرحال نگه می دارد

.برای کودکان خردسال ، کودکان دبستانی و برای جوانان دبیرستانی ، پیشنهادهای مختلفی وجود دارد

معلمان آموزش دیده کلاس های ورزش را سرپرستی می کنند. برای کودکان داستان ها وبازی های هیجانی وجود دارد ، آن را امتحان کنید! همه فیلم ها را می توانید در اینجا پیدا کنید