راهنمای خانواده بخش پانکو در حال حاظر 33 کارمند داوطلب هستند که خانواده های پناهجویان را از طریق مشاوره و اقداماتشان حمایت می کنند.
راهنمای خانواده بخش پانکو فعالانی با سابقه (پس زمینه ) فرار یا مهاجرت از سرزمینهایشان هستند.
راهنمای خانواده بخش پانکو موسسات،مسئولیت و پیشنهادات مفید را می شناسند که باعث آسان تر شدن زندگی روزمره می شوند.

راهنمای خاتواده در برلینPankow

35 داوطلب با تجربه مهاجرت خود، به خانواده های پناهنده یاری می دهند. آنها به خانواده های ساکن در اقامتگاه پانکو می پردازند و به نگرانی ها و نیازهایشان گوش می دهند. راهنماهای خانواده تجربیات موفق خود را با خانواده ها به اشتراک می گذارند و یا با همراهی هماهنگ کننده ها، برای یافتن مشاوره و راهنمایی مناسب تلاش می کنند. هدف همواره این است که خانواده ها یاد بگیرند که چگونه می توانند به طور مستقل از پس خود برآیند و نهایت استفاده را از امکانات موجود کنند.

دليل الأسرة بالأرقام:

ما تاکنون بیش از

5500

مشاوره انجام داده ایم.

ما در حال حاضر در

12

منطقه فعال هستیم

ما تاکنون با بیشتر از

500

خانواده تماس داشته ایم

یک پروژه همکاری از:

پشتیبانی شده توسط:

طرح جامع برای ادغام و امنیت: