راهنمای خاتواده در برلینPankow

35 داوطلب با تجربه مهاجرت خود، به خانواده های پناهنده یاری می دهند. آنها به خانواده های ساکن در اقامتگاه پانکو می پردازند و به نگرانی ها و نیازهایشان گوش می دهند. راهنماهای خانواده تجربیات موفق خود را با خانواده ها به اشتراک می گذارند و یا با همراهی هماهنگ کننده ها، برای یافتن مشاوره و راهنمایی مناسب تلاش می کنند. هدف همواره این است که خانواده ها یاد بگیرند که چگونه می توانند به طور مستقل از پس خود برآیند و نهایت استفاده را از امکانات موجود کنند.

دليل الأسرة بالأرقام:

ما تاکنون بیش از

5000

مشاوره انجام داده ایم.

ما در حال حاضر در

12

منطقه فعال هستیم

ما تاکنون با بیشتر از

450

خانواده تماس داشته ایم

یک پروژه همکاری از:

پشتیبانی شده توسط:

طرح جامع برای ادغام و امنیت: