تیم ما

ماکس آندرس

هماهنگ کننده(مسئول) درخواست های پناهنده گان

مددکار اجتماعی / سرپرست اجتماعی با سال ها تجربه در رفاه کودکان و نوجوانان با تمرکز بر مشاوره در آموزش پزشكی-اجتماعی. زمینه فعالیت فعلی در رفاه جوانان پناهنده.

روبرت هوفناگل

(استکرویتز یوگندهیلفه نورد) هماهنگ کننده گروه وایسنزی

دارای مدرک دیپلم مددکار اجتماعی و دیپلم سرپرست اجتماعی با سال ها تجربه در زمینه کار در آموزش بزرگسالان، سرپرست امور مربوط به پرونده (کیس) خانوادگی و همچنین پشتیبانی پرونده های فردی.

آنيا روسفينكل

(اشتوتزارد جی ام بی ها) هماهنگ کننده گروه پرینسلاوربرگ

دارای مدرک دیپلم مددکار اجتماعی و دیپلم سرپرست اجتماعی، مدیر روابط عمومی و ارتباطات. فعالیت با روش های مشارکت گروهی، به همراه سال ها تجربه در مدیریت پروژه مشارکت داوطلبانه و همکاری شرکت ها.

ما را بشناسید
سه نهاد غیرانتفاعی=یک گروه مشترک

Stützrad gGmbh

www.stuetzrad.de

از سال 1999، Stützrad( یک انجمن غیر انتفاعی در آن زمان) طیف گسترده ای از خدمات پشتیبانی را برای کودکان، جوانان و خانواده ها ارائه می دهد. از آن به بعد، خدمات ارائه شده به طور مداوم توسعه یافته و تکمیل شده است وبه یاری ایده های نو، در حال حاضر این خدمات فراتر از دامنه کمک های سطحی برای تحصیلات است. توجه این پشتیبانی بر روی کودکان، جوانان و خانواده ها معطوف شده است. stuetzrad خود را به عنوان یک سازمان پویا و انعطاف پذیر تعریف می کند که با تغییر مداوم شرایط داخلی و خارجی تغییر می کند و در عین حال به اعتقادات اساسی خود نیز وفادار است. به عنوان یک ارائه دهنده خدمات اجتماعی با ماموریت جلوگیری از محرومیت، stuetzrad ادغام گروه های اجتماعی محروم به اجتماع را به طور جدی ترویج می کند. کارکنان Stützrad برای کمک به خودآموزی فعالیت می کنند، آتها برای مقابله با مشکلات، بحران ها و نیز کمک عملی در زندگی، به گروه های اجتماعی کمک می کنند. هدف از انجام این کار، فعال کردن منابع انسانی و پتانسیل خودآموزی است.

Lebenswelt gGmbH

www.lebenswelt-berlin.de

Lebenswelt در خدمات رفاه کودکان و نوجوانان بیمارستانی فعالیت می کند و در زمینه کمک های آموزشی، سرپرستی اجتماعی در راستای کمک به خانواده ها، کارگروه اجتماعی و دوره های یکپارچه سازی خدمات ارائه می دهد.
از همان ابتدا، LebensWelt خود را به عنوان یک نهاد فرهنگی بین المللی شناسانده است که رویکرد بین فرهنگی را در تمام سطوح سازمان نشان می دهد – از ترکیب کارکنان تا سطح مدیریت. LebenWelt یک سازمان مهاجرتی نیست که تنها برای منافع یک گروه قومی خاص در برلین کار می کند، بلکه این یک انجمن فرهنگی است که با اختیارات بین فرهنگی خود، نیازها، منافع و ویژگی های فرهنگی مخاطبان خود را در زبان های مختلف شناسایی می کند و آنها را از طریق اقدامات اجتماعی و آموزنده به کار می گیرد.

Ostkreuz Jugendhilfe Nord

www.ostkreuz-jugendhilfenord.de

Ostkreuz Jugendhilfe Nord یک نهاد بهداشتی، رفاهی و فعال اجتماعی است. ما از آموزه های SGB VIII در زمینه مسائل آموزشی و سرپرستی خانواده پیروی می کنیم و آنها را در راستای اجرای اهداف شخصی در زندگی روزمره به کار می گیریم. روابط مثبت کاری برای ما، همکاری با افرادی است که به ما برای همکاری مراجعه می کنند. به طور کلی، افراد حتی جنبه های دشوار زندگی خود را فقط در صورتی تغییر می دهند که ایده های مثبت، نگرانی های مثبت و اهداف مفید را با این تغییر مرتبط کنند. Ostkreuz Youth Wellbeing North تیمی است که سالهاست که در زمینه رفاه جوانان خدمات اجتماعی و خدمات درمانی ارائه می دهد. قبلا به عنوان بخشی از Ostkreuz gGmbH کار می کرد، اما از ا آوریل 2015 ، همکاران ما فهالیت خود را تحت چارچوب جدید Ostkreuz Jugendhilfe Nord gGmbH ادامه می دهند.